Pop! Pins 15 Naruto Shippuden: Kakashi Hatake (Lightning Blade)

Pop! Pins 15 Naruto Shippuden: Kakashi Hatake (Lightning Blade)

Type: Vinyl Figure

Related Items