1038 Boruto: Naruto Next Generations - Inojin

1038 Boruto: Naruto Next Generations - Inojin

Type: Vinyl Figure

Related Items